Wie zijn wij

Alineen Legal Solutions is opgericht door Angela Schouten. Zij heeft jarenlange ervaring opgedaan in verschillende aspecten van het onderwijs; juridisch, bestuursrechtelijk en veel meer. Met haar passie tracht zij het Onderwijs te verbeteren.

Angela Schouten (CEO)

Mr Angela Schouten is oprichter en CEO van het jonge bedrijf Alineen Solutions en de daaronder functionerende bedrijven Alineen OnderwijsSolutions en Alineen Legal Solutions.

Na haar middelbare schooltijd in Alkmaar (Gymnasium β), studeerde Angela Nederlands Recht aan de Rijks Universiteit van Utrecht. De door haar gevolgde studierichting met specialisatie Bedrijfs Sociaal Economisch Recht bestaat uit zowel Civielrecht (met daarbij Arbeidsrecht) als Staats- en Administratief Recht met hoofdvakken Bedrijfseconomie, Makro Economie, Bedrijven in Moeilijkheden en met bijvak Commerciële Economie.

Na het behalen van haar Meesterstitel maakte Angela carrière als onderwijs jurist bij het Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs te Den Haag, rechtsvoorganger van het VBKO en het BKO te Den Haag, welk laatste bureau het servicebureau is voor de Bond KBVO en de Bond KBO. Tot voor kort was vrijwel al het Katholiek Voortgezet, Primair en Speciaal Onderwijs aangesloten bij betreffende Bonden.

Zij heeft meer dan 20 jaar ervaring als adviseur, raadsvrouwe en procesgemachtigde in alle problemen, geschillen en voorkomende procedures, waarmee onderwijsorganisaties, bedrijven en particulieren te maken kunnen hebben en heeft daarin een goede naam opgebouwd. Daarnaast geeft Angela regelmatig seminars en incompany trainingen op allerlei terreinen, zoals klachtrecht, arbeidsrecht en dossiervorming en bestuurlijke aansprakelijkheid.

Verder heeft zij ruim 10 jaar ervaring als voorzitter van de Regionale Klachtencommissie Kraamzorg De Waarden, waarbij zij tevens zorg draagt voor het schrijven van de uitspraken. Ook is zij secretaris geweest van de Commissie van Beroep van de Universiteiten van Nijmegen en Brabant (Tilburg).

Angela heeft als juridisch adviseur en procesgemachtigde succesvol procedures gevoerd bij UWV-Werkbedrijf en de Kantonrechter in zaken buiten het onderwijs. Ook heeft zij succesvol procedures gevoerd bij de Centrale Raad van Beroep in ambtenarenzaken. Haar sterke punten zijn haar ruime en brede ervaring met de diensten die Alineen Legal Solutions aanbiedt, als ook haar enthousiasme en passie om creatief, efficiënt en doelgericht juridische conflicten tussen partijen om te zetten in gewenste win-win-oplossingen. Angela is een mensenmens. Zij zal de persoon achter de cliënt niet vergeten en heeft ook aandacht voor de emotionele kant van conflicten en procedures. Zij hecht zeer aan een goede communicatie en relatie met haar cliënten, al zal zij de professionele kant nooit uit het oog verliezen.

Angela doet haar werk met veel plezier en dat zal niemand, die met haar samenwerkt, ontgaan.