Alineen Legal Solutions wil een oplossing bieden voor allerlei zakelijke juridische problemen, waar u als bedrijf of als particulier mee te maken kan krijgen. Rechtsbijstand op allerlei juridische terreinen met uitzondering van het strafrecht, personen & familierecht en erfrecht. Wij zijn met name gespecialiseerd in auteursrecht, arbeidsrecht, huurrecht en bestuursrecht.

De werkwijze van ons kantoor kenmerkt zich door kwaliteit, snelheid, integriteit en bovenal een op resultaat gerichte aanpak.

Auteursrecht
Wij treden op voor alle partijen die hun auteursrechten wensen te beschermen. In het geval dat een cliënt van auteursrechtinbreuk wordt beschuldigd, zullen wij dergelijke beschuldiging voor zover mogelijk weerleggen.
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk om dit werk (behoudens de beperkingen bij de wet gesteld) openbaar te maken en te verveelvoudigen. Het auteursrecht ontstaat op het moment dat een werk is vervaardigd. Daarbij geldt volgens de jurisprudentie de voorwaarde dat er sprake moet zijn van een zelfstandige schepping en dat het betreffende werk een oorspronkelijk karakter heeft.
In de praktijk geldt dat auteursrechten onder meer worden verkregen op boeken, muziekwerken, fotografische werken, computerprogramma’s, aardrijkskundige kaarten, brochures, spelconcepten en/of mondelinge voordrachten.

Aparte vermelding verdient de Sector Photography. Deze sector heeft een aparte pagina, omdat Alineen Legal Solutions de juridische service levert in elk denkbaar zakelijk geschil voor de SVFN (de Samenwerkende Vakfotografen Nederland ), de grootste vereniging van vakfotografen in Nederland.

Arbeidsrecht is een pittig juridisch domein, dat voor zowel voor werkgever als werknemer grote gevolgen kan hebben. Het op tijd inschakelen van een juridisch adviseur kan veel langlopend leed voorkomen. Dit geldt zowel voor situaties waarbij een overeenkomst aangegaan wordt, als daar waar een conflict dreigt te ontstaan.

Alineen Legal Solutions zorgt voor verstandige bemiddeling en afhandeling van arbeidsconflicten. Hierbij proberen wij in eerste instantie altijd vanuit een nieuwe invalshoek te bekijken of we beide partijen nog tot elkaar kunnen brengen. Is dit niet het geval dan is het goed te weten dat we tot het uiterste gaan om uw recht te realiseren.

Bestuursrecht
Het bestuursrecht omvat de regelgeving waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Onderdelen van het bestuursrecht zijn bijvoorbeeld ruimtelijk ordeningsrecht, ambtenarenrecht, belastingrecht en milieurecht. In het bestuursprocesrecht is beschreven wat een persoon of organisatie kan doen als hij het niet eens is met een besluit van een overheidsinstantie. Alineen Legal Solutions kan u helpen met het schrijven van bezwaarschriften en het procederen bij de bestuursrechter in (hoger) beroep.

Ondernemingsrecht
U hebt een eigen bedrijf en u wilt zich vooral bezig houden met ondernemen. Toch loopt u als ondernemer vaak tegen een heleboel regels en juridische zaken aan. Het inschakelen van een juridisch adviseur lijkt niet altijd voor de hand liggend en een 'zwaar' en kostbaar middel. Bij Alineen Legal Solutions kijken we daar net iets anders tegen aan.
Wij gaan er vanuit dat het op tijd inwinnen van juridisch advies zichzelf terug zal verdienen. Door snel en kort te schakelen worden hoge kosten en waardevolle tijd bespaard.
Het is goed om te weten dat Alineen Legal Solutions voor u klaar staat. Welke problemen u ook tegenkomt, wij kunnen, door ons grote netwerk van specialisten en korte communicatielijnen, snel en oplossingsgericht werken.